dưỡng lão hoa sen nhật bản

dưỡng lão hoa sen nhật bản

dưỡng lão hoa sen nhật bản

dưỡng lão hoa sen nhật bản

dưỡng lão hoa sen nhật bản
dưỡng lão hoa sen nhật bản
Tham Gia Triễn Lãm Tại SECC ngày 20-23/09/2017
978 Lượt xem

 

 

Từ ngày 20/09/2017 đến ngày 23/09/2017, Dưỡng Lão Hoa Sen Nhật Bản đã tham gia triển lãm thiết bị y tế tại SECC, nhằm quản bá những mô hình dịch vụ của dưỡng lão Hoa Sen Nhật Bản đến mọi người. 

Bài viết khác
Copyright © 2017 HOA SEN NHẬT BẢN. All Rights Reserves. Design by nina
Về đầu trang