HOA SEN NHẬT BẢN

HOA SEN NHẬT BẢN

HOA SEN NHẬT BẢN

HOA SEN NHẬT BẢN

HOA SEN NHẬT BẢN
HOA SEN NHẬT BẢN
Trung tâm có quy định giờ giới nghiêm không?
385 Lượt xem

Hỏi: Trung tâm có quy định giờ giới nghiêm không?

Đáp: Trung tâm không quy định giờ giới nghiêm. NCT có thể sống và sinh hoạt tự do như ở nhà. (Để đảm bảo an toàn, nhân viên trung tâm sẽ kiểm soát ra vào của NCT bằng các phiếu xin ra ngoài, về nhà hoặc ngủ đêm ở ngoài)

Bài viết khác
Copyright © 2017 HOA SEN NHẬT BẢN. All Rights Reserves. Design by nina
Về đầu trang